Tällä sivulla voit selailla Porneesin lainakirjaston digitoitua valikoimaa.

Voit hakea teoksia nimekkeen, tekijän tai julkaisuvuoden perusteella. Luettelossa olevaa teosta klikkaamalla näet teoksen suppeat kuvailutiedot ja pääset lukemaan kirjaa.

Nimeke Tekijä Painovuosi
Adlercreutzin sanansaattaja : tapaus Rewonlahden tappelusta w. 1808 Åberg, Johan Olof 1882
Älykäs emäntä eli neuwoja koto-lääkkeisiin, henttojen waatteitten pesemiseen, niinkuin sametin ja hattujen, monenmoisen tahron poisottamiseen waatteista, rottain ja muitten syöpäläisten poisahdistamiseen j.p.m., ynnä lisäyksen kanssa, sisältäwä wähäisen, mutta päälleluotettawan wärikirjan, jossa neuwotaan 2o erinäistä wäriä painamaan 1863
Asewelwollisuudesta Suomessa Castren, Robert 1880
Elina eli nuhteettomuus majasa 1834
Geografia eli maan-tieto Platou, Ludvig Stoud 1855 (2. p.)
Hedelmäpuiden ja marjapensasten kaswattamisesta Söderberg, Carl Gustaf 1862
Hirwen-hiihtäjät Runeberg, Johan Ludvig 1876
Huwi-kirja, jossa on kauniita, sydäntä liikuttawaisia, hirmuisia ja naurattawia juttuja Schwab, Gustav 1860
Ilman menestyksettä! : joulukertomus Dickens, Charles 1870
Johan Ludwig Runeberg Wialén, Albert Olivier 1867
Joulun-aatto eli onnen poika Schmid, Johann Christoph von 1853
Karhu-Antin Anni ja Spof'in pistooli Åberg, Johan Olof 1882
Käsi-kirja maanwiljelyksessä Carlsson, M. 1852
Keisarin ja Suurruhtinaan Aleksanteri II:sen muisto huhtikuun 29 p:nä 1894 Topelius, Zacharias 1894
Kertomus kuinka Heikki Tamminen oppi Jumalata tuntemaan ja rakastamaan : hyödyksi yhteiselle kansalle Schmid, Johann Christoph von 1862 (2. p.)
Kirja wakaisissa aineissa ja piirroksia Juteini, Jaakko 1857
Kotieläinten ruokkimisesta katowuosina Arrhenius, Johan 1871
Kuwaelmia Suomen maakunnista : 3 : Karjala Hannikainen, Pietari 1864
Kuwaelmia Suomen maakunnista : 7 : Uusimaa Lindgren, Anton Wilhelm 1866
Kuwia kaswikunnasta : 1 : kukista ja niiden tarkoituksesta Norrlin, Johan Petter 1877
Lasten kirjaisia 1857
Lasten puutarhahommat Relander, O. 1905
Maapapin Wakefjeldissa elämä ; luultavasti hänen oma kirjoittamansa Goldsmith, Oliver 1859
Mietelmiä eläinsuojeluksessa Topelius, Zacharias 1898
Mikä mies Porthan oli? : juhlaksi syyskuun 9 p. 1864, muutama sana Snellman, Johan Vilhelm 1864 (2. lis. p.)
Mintähden ja sentähden : kysymyksiä ja wastauksia kaikkeen luonnon tietoon kuuluwista asioista Ule, Otto 1845
Muisti ja sydän 1858
Muutamia kauneimpia satuja Andersen, Hans Christian 1884
Niiden ihmisten sielun waaran, jotka parannuksensa wiiwyttävät, mielestänsä, soweljampaan tilaan ja aikaan Murray, Gustaf 1835 (3. ylöspano)
Nordenskiöldin matkat ja retket napamerillä : nuorisolle kerrottuina Hertzberg, Rafaël 1884
Pikku Idan työ Palmqvist, P. 1859
Pikku Simon seikkailut joulu-iltana Rydberg, Viktor 1907
Pohjoismaiden kansan-opistoista ja niiden perustamisesta Suomeen Werkko, Kaarle 1881
Pukkisen pidot : kaksinäytöksinen huvinäytelmä Kiljander, Robert 1892 (2. p.)
Puuhedelmien wiljelemisestä Suomessa sekä käytännöllisiä neuwoja wasta-alkawille : sekä käytännöllisiä neuwoja wasta-alkawille Smirnoff, Alexandra 1893
Pyhän Raamatun wähä aikakirja elih Piplian mainioitten ja opetusten lyhyä ydin ynnä kristillisen autuuden opin historian pää-asian, Grundtvikin mukaan, ja lyhykäisen ruotsalaisten kuningasten elämäkerran kanssa, siehen aikaan astih jona Suomi asetettiin Wenäjän wallan alleh Grundtvig, N. F. S. 1845
Rukouxest ja sen kuulemisest : ja hyödytyxestä, ja kuinga rukouxen kuulemisen armo oikein käytettämän pitä Achrenius, Abraham 1836 (Uusi ulospano)
Ruoka-kaswiston hoidanta : sisältämä ruokakaswistojen perustamisen ja hoitamisen ynnä meidän ilmastollisiin oloihin sopiwain ruokakaswien, marjapensasten ja hedelmäpuiden wiljelemisen Holm, J. F. 1875
Ruumiin elimistä ja niiden toimista Palmén, Johan Axel 1878
Salapurjehtija Runeberg, Johan Ludvig 1857
Sevillan parturi eli turha varovaisuus : komedia neljässä näytöksessä Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 1879
Siirtolaisuudesta Tarkkanen, Matti 1896
Siivosta esiintymisestä Meurman, Agathon 1904
Sisarukset : näytelmä yhdessä näytöksessä Goethe, Johann Wolfgang von 1869
Suomalaisia satuja : [1] 1880
Suomen äiteille : tawan woimasta lasten kaswatuksessa Scheve, Gustav 1860
Suomen maan pedot : maalikuvilla selitetyt 1854
Suomen oloista ison vihan aikana : akatemiallinen väitöskirja Lindeqvist, K. O. 1886
Suomenmaan tavallisimmat ruokasienet Genetz, Arvid Th. 1893
Suuret keksinnöt Thomas, Louis 1885
Tietoja ja mietteitä Suomen kansa- ja lasten-kirjastoista ynnä luku-yhdistyksistä ja luennoista vuoteen 1875 Werkko, Kaarle 1879
Turun linna Jahnsson, Adolf Waldemar 1867
Uusi Genoveva tahi Roosa Tannenpurista : kaunis esimerkki lapsen rakkaudesta ja kuuliaisuudesta wanhempiansa kohtaan Schmid, Johann Christoph von 1851
Uusia runoelmia Erkko, J. H. 1885
Viimeinen ponnistus : näytelmä neljässä näytöksessä Kurikka, Matti 1884
Waatetusaineista ja niiden walmistuksesta Favorin, Hanna 1897
Wænølænniemi : kuvailema æsken mennêstæ ajasta Perander, H. G. 1862
Wiina-myrkystä surullinen tarina : waaroitukseksi ja neuwoksi rikkaalle ja köyhälle, wanhalle ja nuorelle Zschokke, Heinrich 1844
Yrjö Maunu Sprengtporten'ista ja Suomen itsenäisyydestä Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari 1870
Ystäwä hädässä : lyhyitä neuwoja miten on hoidettawa hengen waaraan ja äkillisiin onnettomuuksiin joutuneita ennen lääkärin tuloa Wagner, Karl August 1872

Palvelun tuottaa Pornaisten kunnankirjasto
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen
040-1745 060
porkir@pornainen.fi